Клиничните проучвания и тестовете за участие

Какви са стъпките за участие в клиничните проучвания

 • Запознаване с информирано съгласие (съдържа пълна информация за предстоящите, клиничните проучвания).
 • Подписване на формуляр за информирано съгласие с разследващия лекар.
 • Преглед при лекар, измерване на ръст, тегло.
 • Лабораторни изследвания (клиничен кръвен тест, общ анализ на урината, биохимичен кръвен тест, кръвен тест за ХИВ, сифилис, вирусен хепатит В и С).
 • Тест за алкохол.
 • Тест за урина за злоупотреба с наркотици и наркотици.
 • Тест за бременност (за жени доброволци).

Процедури и изследвания

Въз основа на резултатите от скрининга лекарят-изследовател прави заключение, въз основа на което доброволецът е допуснат или не допуснат до участие в клиничното проучване.

 • Изследователски процедури
 • Хоспитализация в центъра в деня преди приема на лекарството от 17-18.00 на ден според графика на изследване
 • Медицински преглед за участие в клинични проучвания
 • Ако е необходимо, лабораторни и инструментални изследвания, тестове за алкохол, злоупотреба с наркотици и наркотици, бременност (за жени доброволци)
 • Прием на лекарството (най-често се извършва от 08-09.00)

Донорство на кръв за изследване на биоеквивалентността на лекарствата (първото вземане на кръв се извършва преди приема на лекарството, времето за вземане на следващи проби съответства на плана за изследване)

Край на обучението и плащане

Плащането се извършва незабавно в последния ден от участието в проучването. Размерът на плащанията се договаря преди началото на проучването. Права на доброволци. Избор за участие или не участие в клинични изпитвания. Възможността да зададете на изследователя всички интересуващи въпроси, да получите отговори и да имате достатъчно време да вземе решение. За да получите цялата информация, представляваща интерес относно изследването, изследваното лекарство и състоянието на собственото си здраве, изцяло и в достъпна форма. Относно поверителността на личните данни при участие в клинични проучвания. Бъдете под постоянен медицински контрол по време на проучването, като при необходимост предоставяте необходимата квалифицирана медицинска помощ. За обезщетение за вреда за здравето, причинена от участие в клинично изпитване (ако има такова) .

Клиничните проучвания и тестовете за участие
Към началото